Som mindre företagare har man i regel inga möjligheter att hålla sig med en telefonist, men genom att kostnaderna delas upp på flera kan även de minsta företagen få tillgång till telefonisthjälp till ungefär samma kostnad som ett vanligt telefonabonnemang. Tailor Made Telecom, TMT, startades hösten 2008 av Mikael Sehlberg för att hjälpa småföretagare som skulle drabbas av den aviserade nedläggningen av ISDN Duo. Företaget hyr ut IP- och mobilanknytningar från sin avancerade företagsväxel Aastra MSN till mindre och medelstora företag med upp till 30 anknytningar. Företagets styrka är att hitta skräddarsydda lösningar för alla typer av företag och Mikael konstaterar att de allra flesta företagare idag efterfrågar mobila lösningar.
– Många vill till exempel att det fasta telefonnumret alltid visas gentemot kunderna, vilket inte är något problem med vår lösning men ofta blir dyrt om man har en egen växel.
För att garantera säker telefoni använder sig företaget huvudsakligen av stadsnätet och de har dessutom en backup för att klara eventuella strömavbrott upp till cirka 2 timmar. TMT har redan idag cirka 25 företag i Sandbacka park som kunder och inom några år räknar Mikael med att de ska ha cirka 100 kunder.

Tailor Made Telecom

Bransch:
Tele

Telefon: 070-509 72 80


Email:
mikael@tmtele.se

Adress:
Tailor Made Telecom
Odengatan 26
81134 Sandviken

| 13 SENASTE FÖRETAGEN